Integritetspolicy

Vi på SMINK.COM värnar om din personliga integritet. Besökare och kunders integritet är viktig för oss på SMINK.COM. SMINK.COM följer den integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning. I SMINK.COMS policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter som samlas in, i vilket syfte det samlas in och på vilka sätt du kan ha kontroll över dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot SMINK.COM och hur du kan utöva dina rättigheter. Om du har frågor gällande SMINK.COMS integritets- eller dataskyddbehandling kan du kontakta SMINK.COMS kundtjänst. Det är viktigt för oss att du som besökare eller kund tar del av och förstår integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som samlas in via SMINK.COMS hemsida www.smink.com. Policyn gäller även för dig som registrerat dig som medlem för SMINK.COM. 

Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på www.smink.com.

Ansvarig för dina personuppgifter

Smink Cosmetic Sweden AB, Org.nr: 559220-2146 med Adress: Gnejsvägen 27, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som SMINK.COM behandlar

Personuppgifter som du har lämnat till SMINK.COM när du använt SMINK.COMS tjänster vid exempelvis köp eller som besökare på SMINK.COM, vid medlemskap i SMINK.COM  eller när du kontaktar SMINK.COM via SMINK.COMS kundtjänst. 

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Konto- och betalningsuppgifter (ej kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc.

Personuppgifter som SMINK.COM har samlat in om dig SMINK.COM samlar in personuppgifter om dig när du använder SMINK.COMS tjänster såsom vid köp eller som besökare på SMINK.COM, vid medlemskap eller när du kontaktar kundtjänst

 • Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserad dig av på SMINK.COM genom sökningar och klick:
 • Information om öppnade e-post som SMINK.COM skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet från SMINK.COM
 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund, medlem och besökare:
 • Mail och meddelanden via sociala medier till SMINK.COM kundtjänst
 • Information om hur du använder SMINK.COM tjänster, såsom svarstid för sidor, nedladdnings fel, hur du nådde och lämnade tjänsten:
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar

Personuppgifter som SMINK.COM har samlat in från tredje part

SMINK.COM kan använda personuppgifter från andra källor, såsom adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje part som hjälper SMINK.COM eller dem att förstå användarbeteende och preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge SMINK.COM information om vad som hände efter ett klick på en annons för att SMINK.COM ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund. 

För medlemmar med skyddad identitet görs inga postala utskick från SMINK.COM. Om du har angett telefonnummer och e-postadress på ”Mina Sidor” på SMINK.COM kommer du fortfarande få kommunikation via e-post och sms. inställningar för dessa utskick kan du själv anpassa genom att logga då in på ”Mina Sidor”.

Önskar du registerutdrag för att veta vilken information SMINK.COM har om dig, kontakta vår kundtjänst. 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter för följande ändamål behandlar SMINK.COM dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter:
 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, tex för att tillhandahålla dig med information och SMINK.COM tjänster
 • För att kunna hantera ditt medlemskap och användarkonto i enlighet med medlemsvillkoren för SMINK.COM och utskick som tex bonuscheckar:
 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt medlemsvillkoren för SMINK.COM
 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt medlemsvillkoren för SMINK.COM: samt
 • Genomföra analyser av uppgifter för att uppfylla SMINK.COM åtaganden enligt medlemsvillkoren i SMINK.COM

För följande ändamål behandlar SMINK.COM dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (tex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttsliga lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system)
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar SMINK.COM dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning

 • Om du inte är medlem i SMINK.COM, för att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl som generell som personligt anpassad
 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt:
 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster
 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. för att kina utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster produkter och system för kundkollektivitet i stort
 • För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företag
 • För att utreda eller förhindra bedrägeri eller andra lagöverträdelser

SMINK.COM eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig som kund eller besökare en bättre kund- och köpupplevelse och erbjuda dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation. Ett ytterligare intresse är att hålla SMINK.COMS tjänster relevanta varför SMINK.COM behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare behandlar SMINK.COM ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och för att uppdatera medlemsregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är den säkerställning SMINK.COM har för att värdehandlingar som exempelvis bonuscheckar inte hamnar i fel händer och används av rätt person.

Om du som kund eller besökare inte lämnar de personuppgifter som behövs till SMINK.COM kan SMINK.COM inte fullgöra avtal eller uppfylla SMINK.COM åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

SMINK.COM kan överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande.

 • SMINK.COM vidtar timliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.
 • Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna hantera SMINK.COM och personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till SMINK.COMS kundmedlemmar. 
 • Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. SMINK.COM använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen. Även leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution används.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av kunder hos SMINK.COM inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring. SMINK.COM kan komma att dela din information till tredje parter

 • För det fall att SMINK.COM säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan SMINK.COM komma att lämna kunders eller besökares personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om SMINK.COM eller en väsentlig del av SMINK.COM tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om SMINK.COM kunder och besökare komma att delas.

Vad SMINK.COM inte kommer göra med dina personuppgifter

SMINK.COM kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Var behandlar SMINK.COM dina personuppgifter?

SMINK.COM och dess leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som SMINK.COM har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta SMINK.COMS kundtjänst. 

Hur länge behandlar SMINK.COM dina personuppgifter?

 • SMINK.COM behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När SMINK.COM behandlar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar SMINK.COM data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall SMINK.COM behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.
 • I enlighet med gällande lagstiftning har SMINK.COM rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. SMINK.COM kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.
 • Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer SMINK.COM att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar SMINK.COM att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta SMINK.COM kundtjänst eller som medlem via Mina Sidor på smink.com.
 • När du har registrerat dig som medlem i SMINK.COM behandlar SMINK.COM dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos SMINK.COM eller annars begär att SMINK.COM ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp.
 • Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån SMINK.COM är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar SMINK.COM dina personuppgifter?

SMINK.COM vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

 • I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som SMINK.COM behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som SMINK.COM behandlar och för vilka ändamål SMINK.COM använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.
 • Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot SMINK.COM behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att SMINK.COM måste spara personuppgifterna. För att SMINK.COM ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste SMINK.COM visa att SMINK.COM berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.
 • Du har också rätt att under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till SMINK.COM i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som SMINK.COM vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Vi på SMINK.COM förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen tar ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontakta kundtjänst för vidare information.

Om du skulle ha några klagomål avseende SMINK.COM behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Önskar du ett registerutdrag för att veta vilken information SMINK.COM har om dig, kontakta SMINK.COM kundtjänst.

Ändring av Integritetspolicyn
SMINK.COM förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på www.smink.com, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.smink.com/integritetspolicy

Kontaktuppgifter till SMINK.COM

Har du frågor rörande SMINK.COMS hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till SMINK.COM hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta SMINK.COM enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst som medlem logga in på Mina Sidor på SMINK.COM och avregistrera dig från utskick eller kontakta vår kundservice. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:

Kundservice

Smink Cosmetic Sweden AB

141 39 Huddinge

E-post: smink@kontakt.se

Telefon: 0790770997

Webb: smink.com/kontakt

***

Integritetspolicyn fastställdes av Smink Cosmetic Sweden AB den 2 december 2019

Logga in på ditt konto
Har du inget konto?